مکتب اصولی امام خمینی (2) عنصر «عرف محوری» در روش اصولی امام خمینی
54 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز 1383 - شماره 41
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی