ویژگی های پدیده تکفیر و موضوع سنت نبوی علیه السلام نسبت به آن
76 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب » پاییز 1386 - شماره 12 (10 صفحه - از 39 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«تکفیر» مسئله جدیدى نیست و گره خوردن آن به مجموعه‏اى از تفکرات سلفى‏گرى کور و عامل شدن آن براى دخالت‏هاى آمریکا در امور مسلمانان تحولى جدید و پرمخاطره است. مقاله حاضر ضمن تجزیه و تحلیل ویژگى‏هاى پدیده تکفیر، به بیان دیدگاه و موضع سنت در قبال آن مى‏پردازد. محور قرار دادن «تکفیر» در معادلات و تعاملات، عدم اعطاى فرصت اندیشه و حق اظهارنظر به دیگران، دست زدن به کشتارهاى بى‏رحمانه و جمعى، وارونه نمایى چهره اسلام، و ایجاد تفرقه و پراکندگى میان مسلمانان، ویژگى‏هاى پدیده تکفیر است. در میان این ویژگى‏ها، وارونه‏نمایى چهره اسلام از پیامدهایى فاجعه‏بارترى برخوردار است. نقش تکفیر در سیاه‏نمایى چهره اسلام از این جهت است که در شرایط جنگ تبلیغاتى علیه اسلام، اعمال خشونت‏آمیز تکفیرى‏ها بهترین خوراک تبلیغى را براى رسانه‏هاى غربى علیه اسلام فراهم آورده است. کلیدواژه‏ها: تکفیر، مشوه‏سازى چهره اسلام، وحدت.