مسائل نوپیدای فقهی و نوسازی فتوا؛ گزارش کنفرانس فقهی از کشور عمان
61 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » زمستان 1385 - شماره 50
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی